Time se osigurava brzo prebacivanje roba i ljudi, što je garancija za poštovanje rokova isporuke. Specijalna vozila omogućavaju siguran prevoz robe i izbjegavnje oštećenja namještaja.

kombi

prevoz3