Prodajna mjesta

Banja Luka - Galerija McMilan, Veljka Mlađenovića bb (Incel). Tel/fax: 051/ 456 060, 051/ 456 061, 051/ 456 062

Gradačac - Sinedo-Commerce, Tel. +387 49 745 650

Ljubuški - Design R, Tel. +387 39 830 050

Trebinje - Casa Mia, Tel. +387 59 240 766

Tuzla - Jelovica , Tel. +387 35 251 626

Sistem prodaje

Svi prodajni punktovi su povezani sa fabrikom u Banja Luci putem interneta tako da se kompletirane i odobrene od strane kupaca narudžbe šalju iz prodajnih salona u roku od nekoliko minuta.

Na prodajnim mjestima su osobe koje uz pomoć software-a kojim se služi cijela prodajna mreža,pomažu kupcu da odabere optimalno rješenje.

Kupac na ekranu vidi kako nastaje proizvod i kako se formira cijena, i u svakom trenutku može sam uticati na izgled i cijenu konačnog proizvoda.

Kad je kupac zadovoljan postignutim rješenjem i cijenom, gotovi projekt sa konačnim sadržajem i konačnom i nepromjenjivom cijenom se štampa, kupac ga potpisuje i on odlazi u proizvodnju.

Naše cijene su uvijek jasno određene i garantovano bez ikakvih naknadnih troškova.