Tu kupac pomoću savremenog sotvera sam kroji svoj namještaj. Jedan primjerak takve ponude koja uključuje sve elemente, nacrt i cijenu, kupac dobije odštampan za svoje potrebe, a sam originalni fajl se šalje direktno u fabriku gdje na osnovu njega počinje proizvodnja namještaja po mjeri.

Ukoliko narudžba sadrži neke netipične elemente, tim arhitekata i inženjera u odjelu za pripremu proizvodnje u fabrici Galerija McMilan pomaže da i najneobičnije želje kupaca postanu stvarnost.

Da bi posao bio završen brzo i uz savršenu preciznost, u fabrici su instalirane visoko kvalitetne, najmodernije linije CNC mašina.

U pogonu se nalazi moderno postrojenje za lakiranje materijala sa dvije komore, tako da je izbor boja ograničen samo maštom kupca.

U proizvodnji se koriste samo materijali visoke klase, što osigurava kvalitetan i trajan krajnji proizvod.

Razgovor o novim proizvodima
Razgovor o novim proizvodima

Svi zaposleni rade u praktično idealnim uslovima uz visoke mjere zaštite na radu. Za sve njih je osigurano neprekidno radno usavršavanje putem vanjskih i internih programa obuke, tako da se u radne procese uvijek uključuju najnoviji svjetski trendovi iz branše.

Prostrana skladišta repromaterijala osiguravaju stabilnu proizvodnju i u vrijeme kad broj narudžbi dostiže svoj vrhunac. Skladište gotovih proizvoda je puno manje, jer Galerija McMilan proizvodi namještaj samo po narudžbi(za poznatog kupca).
Dostavu namještaja do kupaca osiguravamo vlastitim vozilima.

Galerija McMilan čini sve da bi se u proizvodnji primjenjivali najstroži ekološki standardi radi zaštite osoblja i okoline. U proizvodnim pogonima su instalirani specijalni prečistači vode i zraka. U toku je certificiranje po standardu ISO 9001/2008, a u pripremi je i standard ISO 14000.