Pripreme za preseljenje moraju početi na vrijeme, jer se tako izbjegavaju improvizacije koje su najčešći uzrok oštećenja.

Namještaj je potrebno potpuno isprazniti prije transporta, a zatim ga po potrebi pažljivo rastaviti. Rastavljene dijelove treba međusobno odvojiti komadima valovitog kartona, a zatim cijeli paket izvana fiksirati samoljepljivom trakom, tako da se dijelovi ne mogu mrdati. Ukoliko pada kiša, potrebno je tako formirane pakete umotati u najlon.

Sitne dijelove, šarafe i okove treba spakovati u male vrećice, po jednu za svaki dio namještaja, kako se ne bi pomiješali.

Ukoliko sve gore navedeno nije dovoljno, nazovite Galeriju McMilan za dodatne savjete i pomoć.